https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=NL

Over Onlinegeschillenbeslechting

Het Europese platform voor onlinegeschillenbeslechting (ODR-platform) wordt door de Europese Commissie beschikbaar gesteld om onlinewinkelen veiliger en eerlijker te maken door toegang te bieden tot goede instrumenten voor geschillenbeslechting.

Als u in de EU, Noorwegen, IJsland of Liechtenstein woont, kunt u het gebruiken om de beste oplossing te vinden voor uw consumentenprobleem, om een oplossing van uw probleem rechtstreeks met een ondernemer te bespreken of om overeenstemming te bereiken over een geschillenorgaan dat uw zaak zal behandelen.

Het platform voor onlinegeschillenbeslechting heeft geen banden met enige ondernemer. U kunt het ODR-platform gebruiken in alle EU-talen, het IJslands en het Noors.

Contact opnemen met de ondernemer

U kunt het ODR-platform gebruiken om het probleem rechtstreeks met de ondernemer op te lossen. Dit kan nuttig zijn als u nog geen contact hebt opgenomen met de ondernemer of als de ondernemer openstaat voor dialoog.

Het ODR-platform stelt de ondernemer op de hoogte van uw aanvraag. Als de ondernemer bereid is tot een gesprek, zult u rechtstreeks via uw dashboard berichten kunnen uitwisselen, bijlagen kunnen versturen, zoals foto’s van het goed, en een onlinemeeting kunnen plannen.

U hebt maximaal 90 dagen de tijd om overeenstemming te bereiken. De ondernemer en u kunnen zich te allen tijde terugtrekken uit de rechtstreekse gesprekken.

De ondernemer kan ook voorstellen een geschillenorgaan in te schakelen in plaats van rechtstreeks een oplossing te zoeken. In dat geval hebt u 30 dagen de tijd om overeenstemming te bereiken over een geschillenorgaan. Lukt dat niet, dan wordt uw zaak gesloten op het platform.

Als de ondernemer uw aanvraag ronduit afwijst, als een van beide partijen zich terugtrekt uit de procedure, of als 90 dagen verstrijken zonder resultaat, hebt u de volgende mogelijkheden:

  1. Een oplossing proberen te vinden met behulp van een geschillenorgaan. In dit geval krijgt u nog eens 30 dagen om met de ondernemer overeenstemming te bereiken over een erkend geschillenorgaan dat uw zaak zal behandelen. Of;
  2. Een ander instrument voor geschillenbeslechting proberen – zie instrumenten.

Begin uw zaak met rechtstreeks met de ondernemer een oplossing te zoeken

Een geschillenorgaan gebruiken

U kunt het ODR-platform gebruiken om uw probleem op te lossen met behulp van een erkend geschillenorgaan. Een geschillenorgaan is een neutrale derde partij die consumenten en ondernemers helpt geschillen te beslechten op een niet-confronterende wijze. Dit is meestal goedkoper en sneller dan naar de rechter gaan.

Het ODR-platform stelt de ondernemer op de hoogte van uw klacht. Als de ondernemer instemt met het gebruik van de ODR-procedure, moet u samen overeenstemming bereiken over een geschillenorgaan dat uw zaak gaat behandelen. De ondernemer zal u een lijst met geschillenorganen voorleggen. U kunt er een van kiezen, of in uw dashboard om een nieuwe lijst verzoeken.

U hebt 30 dagen de tijd vanaf het moment dat u de klacht hebt ingediend, om in te stemmen met een geschillenorgaan dat uw zaak zal behandelen.

Als u niet binnen de tijd overeenstemming bereikt over een geschillenorgaan of als de ondernemer uw klacht negeert, kunt u een ander instrument voor geschillenbeslechting proberen. Instrumenten bekijken

Begin uw zaak met het zoeken van een oplossing via een geschillenorgaan